300 MW Auverės elektrinės bloko statyba

2014

Narva | Estija

Pramonė

Energetikos pramonė

Projektas

Vamzdynai, krosnys, katilai

Paslaugos

RT − 2500 ekspozicijų

Data

2014 m. sausis – 2014 m. liepa