AB „ORLEN Lietuva”

Įrenginių diagnostika ir kontrolė

2016

Mažeikiai | Lietuva

Pramonė

Naftos, dujų ir chemijos pramonė

Projektas

Naftos perdirbimo gamyklos įrenginių ir vamzdynų neardoma kontrolė

Paslaugos

RT, UT, MT, PT, VT, LT, PMI, HT, PWHT, ultragarsiniai ir gamagrafiniai storio matavimai

Data

2016 m. sausis − 2016 m. gruodis