Vilniaus kogeneracinės jėgainės statyba

2018 | 2020

Vilnius | Lietuva

Pramonė

Energetikos pramonė

Projektas

Vamzdynai, krosnys, konstrukcijos

Paslaugos

RT, PT, MT, VT, UT, PMI, PWHT

Data

2018 m. rugpjūtis− 2020 m. spalis